Privacy statement Stichting Mukomeze

 

Stichting Mukomeze gebruikt persoonsgegevens. Daarom moeten wij van de AVG dit privacy statement hebben. Wij leggen in de volgende punten uit wat wij met uw persoonsgegevens doen.

 

 1. Wie zijn wij?

Stichting Mukomeze

Cimburgalaan 72

4819 BD Breda

KvK 27318760

 

 1. Welke persoonsgegevens gebruiken wij (en derden) mogelijk van u?
 • Uw voor- en achternaam en/of uw bedrijfsnaam
 • Uw adres
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw bankaccount
 • Uw social media accountnamen (via Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram)
 • Foto’s met u er op

 

 1. Hoe komen we aan uw persoonsgegevens?

Als wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan komt dat doordat u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. Dat kan doordat u zich heeft opgegeven voor onze nieuwsbrief of ons steunt via een project of een sponsorschap. Het kan ook zijn dat u per e-mail contact met ons heeft opgenomen of dat u ons bent gaan ‘volgen’ via social media. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. Voor het gebruik van foto’s waar u op staat zullen wij altijd apart contact met u opnemen. Ook kan het zijn dat wij mailcontact met u hebben gehad of dat u een reactie op één van onze social media accounts heeft geplaatst. Deze reacties en mails laten wij in principe oneindig staan.

 

 1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen als wij dat mogen van de UAVG en AVG. Dat betekent in uw geval dat wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als u daarvoor toestemming geeft.

Hieronder vermelden wij specifieker in welke gevallen en hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken.

 • Onze nieuwsbrief

Meldt u zich aan voor onze nieuwsbrief? Dan slaan wij uw naam en e-mailadres op in een bestand op de website Mailchimp, zodat wij deze naar u kunnen sturen. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan verwijderen wij uw naam en e-mailadres uit het bestand. Bent u sponsor of steunt u ons met een project? Dan zetten wij uw naam ook op de lijst voor onze nieuwsbrief.

 • Onze projecten

Steunt u ons door middel van een project? Dan slaan wij uw naam, (e-mail)adres en telefoonnummer op. Dit is afhankelijk van welke gegevens u aan ons heeft gegeven. Wij kunnen u dan updates over het project sturen en zo nodig over andere zaken contact met u opnemen. Waar nodig slaan wij ook uw rekeningnummer op voor een automatische incasso. In veel gevallen wordt uw (bedrijfs)naam ook met onze partnerorganisatie Solace Ministries in Rwanda gedeeld. Uw gegevens worden verwijderd als het project wordt beëindigd, tenzij wij deze van u mogen bewaren voor correspondentie in de toekomst. Dit betekent wel dat in al bestaande stukken, zoals rekenoverzichten of bijvoorbeeld updates die u heeft ontvangen uw gegevens wel blijven staan. Steunt u een vrouw/vrouwen in haar empowerment middels een project? Dan leest u hieronder hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

 • Onze sponsorschappen

Steunt u ons door middel van een sponsorschap? Dan slaan wij uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer op. Dit is afhankelijk van welke gegevens u aan ons heeft gegeven. Deze gegevens gebruiken wij om elk half jaar contact met u op te nemen. U krijgt dan een brief of rapportage van uw sponsorman of –vrouw. Ook uw rekeningnummer slaan wij op, als u toestemming heeft gegeven voor een automatische incasso of als u zelf geld aan ons stort. Uw naam wordt ook verstrekt aan onze partnerorganisatie Solace Ministeries in Rwanda. Zij vertellen aan uw sponsorman of –vrouw wie hun sponsor is. Eindigt het sponsorschap? Dan verwijderen wij uw gegevens, tenzij wij deze van u mogen bewaren voor correspondentie in de toekomst. In bestaande stukken, te weten de brieven en rapportages die u van ons heeft ontvangen, blijft uw naam staan.

 • Social media

Wij zijn actief via social media, te weten LinkedIn, Twitter, Instagram en Facebook. Via deze social media delen wij soms foto’s van activiteiten en plaatsen wij andere updates. Staat u op één van deze foto’s? Dan vragen wij vooraf toestemming om de foto te mogen plaatsen. Soms zullen wij u ook taggen in deze berichten? Wilt u dit niet? Dan zullen wij de tag verwijderen.

 • E-mail

Wij communiceren voornamelijk via de e-mail. Dat betekent dat onze e-mailserver ook uw persoonsgegevens verkrijgt.

 • OneDrive

Wij gebruiken OneDrive van Outlook om onze interne documenten op te slaan. Dit is een aparte map waar alleen bestuursleden (en in uitzonderlijke gevallen een stagiaire) toegang toe hebben. OneDrive heeft via deze bestanden toegang tot uw persoonsgegevens. Vertrekt een bestuurslid? Dan wordt ook de toegang tot deze map verwijderd.

 • WordPress

Onze website is gemaakt via WordPress. Neemt u contact met ons op via onze website? Dan krijgt WordPress ook toegang tot uw persoonsgegevens.

WordPress maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor wordt onze website gebruiksvriendelijker. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. U kan uw browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

 • Onze bank

Als u ons steunt via een project/sponsorschap/donatie ontvangen wij en de Rabobank uw persoonsgegevens.

 • Geld over maken via onze website

Maakt u geld over via onze website, dan kan dit via iDeal, Credit card of een Banktransfer. Deze systemen krijgen hiermee ook toegang tot uw persoonsgegevens.

 • Mailchimp

Wij gebruiken Mailchimp voor onze nieuwsbrieven. Dit betekent dat ook Mailchimp uw gegevens ontvangt als u deze invoert of als wij deze toevoegen.

Wilt u weten hoe bovenstaande organisaties omgaan met uw persoonsgegevens? Dan verwijzen wij u door naar hun privacy statements.

 

 1. Uw rechten

U heeft ook rechten als wij uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder vertellen wij welke rechten dat zijn. Wilt u gebruik maken van deze rechten? Mailt u dan naar [email protected].

 • Inzage, rectificatie en verwijdering

U heeft het recht om te weten wat wij met uw persoonsgegevens doen. Daarom hebben wij dat hierboven al verder uitgewerkt. Kloppen de gegevens niet? Dan heeft u het recht dat wij deze aanpassen. Ook heeft u het recht dat wij uw gegevens verwijderen. In sommige gevallen doen wij dat proactief. In sommige gevallen kan het zijn dat wij deze (nog) niet kunnen en mogen verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan de gegevens op onze bankafschriften die wij nodig hebben voor de belasting.

 • Inzage in persoonsgegevens en gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen. Denkt u bijvoorbeeld aan een Excelbestand. Op deze wijze kunt u uw gegevens aan een andere partij overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

 • Toestemming intrekken

Zoals eerder gemeld mogen wij uw persoonsgegevens alleen verwerken als u ons daarvoor toestemming geeft. Deze toestemming kunt u altijd intrekken. Dat doet er niet aan af dat wij tot de intrekking uw gegevens mochten gebruiken en deze in reeds gemaakte bestanden blijven staan.

 • Klachten

Wij doen ons best om zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Het kan echter zijn dat u vindt dat wij dat niet doen. U heeft daarom altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 1. De omgang met de privacygegevens van de vrouwen en mannen in Rwanda

Met een betrekking tot een sponsorschap ontvangen wij en de sponsor inzicht in het leven van de gesponsorde vrouw of man. Hierbij worden hun namen, leeftijden en woonplaatsen gecommuniceerd, maar ook gegevens over educatie van henzelf en relaties die zij noemen. Ook delen zij medische gegevens. Ook delen wij eenmaal per jaar een foto met u en eenmaal per jaar een persoonlijke video (sponsorschap). Wij willen u dringend verzoeken om deze gegevens niet te delen met een grote groep mensen, tenzij het nadrukkelijk gaat om het promoten van sponsorschappen of projecten bij anderen.

Zijn wij van plan een bericht op social media te plaatsen over onze sponsorschappen en projecten? Dan vragen wij altijd toestemming aan onze vrouwen en mannen voor het gebruik van hun gegevens op social media. Dit geldt ook als wij berichten plaatsen over medewerkers van onze partner organisatie Solace Ministries. Geven zij ons geen toestemming? Dan passen wij onze communicatie zo aan dat deze niet meer herleidbaar is.

 

 1. Wijzigingen

Het kan zijn dat wij vergeten zijn zaken in deze privacy verklaring op te nemen of dat er wijzigingen in de wet komen, waardoor wij deze verklaring moeten aanpassen. Dat zullen wij dan via onze website, social media en nieuwsbrief laten weten.

 

 1. Vragen of opmerkingen

Heeft u verdere vragen of opmerkingen over ons privacy statement neemt u dan contact met ons op via [email protected].