Wat wilt u nalaten aan de wereld?

De genocide in 1994 tegen de Tutsi’s in Rwanda heeft diepe sporen nagelaten in de levens van alle Rwandezen. Mukomeze richt zich op de empowerment van vrouwen en mannen die slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld gedurende die genocide.

Ook al vond de genocide tegen de Tutsi’s in 1994 plaats de gevolgen weerklinken ook nu nog en zullen in volgende generaties tastbaar en voelbaar zijn. De overlevenden van het seksueel geweld zijn voor het leven getekend door lichamelijk trauma zoals HIV/Aids besmetting en het vaak mede daaruit voortvloeiend verminderd werkend immuunsysteem met als gevolg secundaire ziektes zoals kanker, tuberculose, diabetes et cetera. Naast het lichamelijk trauma van het seksueel geweld zijn ook psychische trauma’s en psychiatrische klachten als gevolg daarvan tekenend voor het leven. Vaak blijven deze klachten onbehandeld of onvoldoende behandeld. Niet alleen voor de overlevenden zelf maar ook voor eventuele kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.

Misschien bent u aan het nadenken over uw nalatenschap en wilt u van betekenis zijn voor toekomstige generaties. Door Mukomeze op te nemen in uw testament stelt u ons in staat om de overlevenden van de genocide te empoweren zodat zijzelf en hun kinderen en de generaties na hen heling en kracht kunnen vinden bij elkaar, door de steun die Mukomeze biedt via sponsoring en door projecten. Uw idealen kunnen doorleven in de projecten van Mukomeze in de gemeenschappen in Rwanda. U draagt bij aan de empowerment van vrouwen en mannen en aan de vergroting van hun zelfredzaamheid en waardigheid voor nu en de volgende generaties.

Mukomeze heeft een ANBI-status, dit betekent dat aan bepaalde kwaliteitseisen wordt voldaan. Dit houdt o.a. in dat Mukomeze geen winstoogmerk heeft en het bestuur van Mukomeze geen beloning ontvangt behoudens een (kleine) vergoeding wanneer er gemaakte onkosten zijn, zoals bijv. reiskosten. Ook voldoet Mukomeze aan administratieve verplichtingen en is controleerbaar. Voor alle eisen verwijzen we u naar: www.anbi.nl/algemene-regelgeving/ Tevens betekent dit dat Mukomeze geen erfbelasting hoeft te betalen over een erfenis of een legaat. Het bedrag dat u aan Mukomeze na laat, ongeacht de grootte van het bedrag, zal geheel ten goede komen aan Mukomeze en daarmee aan de projecten in Rwanda. Mocht u iets meer willen weten over Mukomeze en/of de mogelijkheden betreffende nalatenschappen neem dan gerust contact op met ons (email: [email protected] of tel: 06-15168943 (Antoinette van der Kaa, secretaris Mukomeze).